Transformări sociale și economice în Reșița [Sorin Gog]

În a doua parte a anilor ’90 orașul Reșița a trecut printr-un amplu proces de dez-industrializare iar acest lucru a avut un impact puternic asupra dinamicilor sociale și economice care au structurat situația locativă și proiectele de dezvoltare imobiliară pe plan local, tema principală a acestui proiect. Atât Combinatul Siderurgic Reșița cât și Uzina Constructoare …

Rezumatul raportului științific pentru anul 2022

În anul 2022, cel de al doilea an al cercetării “Formarea claselor sociale și reurbanizare prin dezvoltare imobiliară într-o periferie estică a capitalismului global” (2021-2023), proiect PCE 65/2021, Cod PN-III-P4-ID-PCE-2020-1730 (REDURB), activitățile proiectului au inclus: În completarea interviurilor făcute anul trecut (73), în cele opt orașe unde derulăm munca noastră de teren, în 2022 echipa …

Summary of scientific report for 2022

In 2022, the second year of the research “Formation of social classes and re-urbanization through real estate development in an eastern periphery of global capitalism” (2021-2023), PCE project 65/2021, Code PN-III-P4-ID- PCE-2020-1730 (REDURB), the project activities included: – the continuation of the fieldwork, document analysis and literature review (L13 – L 21); – starting the …

Faima orașului Brașov de la „Tractorul” industrial la „Coresi” imobiliar [Enikő Vincze]

De pe urma investigațiilor făcute despre și în orașul Brașov între 2021-2022, în acest articol ilustrez fenomenul studiat de REDURB, transformarea fostelor platforme industriale în noi dezvoltări imobiliare, prin cazul metamorfozei Uzinei Tractorul în Cartierul Coresi. Precum reflectă și Cuprinsul de mai jos, descriu acest caz în contextul urban local, și el în transformare, dar …

REDURB – general and concrete questions + collected materials

General question: real estate development as a political economy phenomenon – four dimensions Concrete questions addressing processes and actors Research materials collected and analyzed (country and local levels) 1. A product of state-led deindustrialization linked to privatization as accumulation by dispossession. – How are privatization and deindustrialization contributing to the formation of real estate development?  …

Note explicative: rapoarte analitice asupra muncii de teren 2022

Notele explicative scrise de membrii echipei în noiembrie 2022 își propun să sintetizeze materialul empiric colectat în primii doi ani ai proiectului REDURB în cele 8 orașe selectate: Bârlad, Bragadiru, Brașov, Craiova, Cluj-Napoca, Iași, Reșita, Tg Jiu. Ele constituie trecerea de la faza anterioară a cercetării (munca de teren) la faza analitică și de scriere …