În anul 2022, cel de al doilea an al cercetării “Formarea claselor sociale și reurbanizare prin dezvoltare imobiliară într-o periferie estică a capitalismului global” (2021-2023), proiect PCE 65/2021, Cod PN-III-P4-ID-PCE-2020-1730 (REDURB), activitățile proiectului au inclus:

  • continuarea muncii de teren, analiza de documente și analiza literaturii de specialitate (L13 – L 21),
  • începerea analizei materialelor de cercetare colectate (L22 – L24),
  • o serie de întâlniri ale echipei.

În completarea interviurilor făcute anul trecut (73), în cele opt orașe unde derulăm munca noastră de teren, în 2022 echipa REDURB a realizat 72 de noi interviuri.

Pe lângă informațiile extrase din documente locale despre contextul economic al orașelor, am solicitat  colectiv și apoi am sintetizat serii de date din multiple resurse, precum: baze de date despre firme din domeniul industriilor și dezvoltării imobiliare (datagov.ro, termene.ro, Monitorul Oficial partea a IV-a); informații statistice despre proprietari de locuințe și proprietăți rezidențiale (direcțiile de taxe și impozite ale primăriilor); informații statistice despre fondul locativ local (direcțiile de patrimoniu, și de asistență socială ale primăriilor); informații despre Planuri Urbaniste Generale, Planuri Urbanistice Zonale, și autorizații de construcție (direcția de urbanism a primăriilor); date accesibile în extrasele de carte funciară curente și istorice despre proprietăți imobiliare (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate);  informații despre privatizare (Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului); legislația privatizării și multitudinea de legi legate de dezvoltarea imobiliară, inclusiv de facilități fiscale legate de domeniu (lege5); date despre firme din domeniul imobiliar cu capital străin și românesc, și investiții străine directe (Oficiul Național al Registrului Comerțului, rapoarte BNR); date despre populație, venituri, fond locativ, statistica întreprinderilor, contribuția diverselor sectoare economice la PIB (INS, Tempo online, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale); informații despre contextul economic local și direcțiile de dezvoltare (din documente de strategii de dezvoltare la nivel local, județean, regional și național); date despre credite imobiliare (Banca Națională a României).

Pentru a coordona activitățile individuale ale membrilor echipei și a susține formarea cadrelor teoretice-interpretative comune, în 2022 ne-am întâlnit online la 10 ateliere cu participarea tuturor membrilor. În plus, ne-am adunat și la numeroase întâlniri de lucru în grupuri mici în vederea cererii de cărți funciare pentru cc 300 de proprietăți imobiliare de interes pentru cercetare și apoi a interpretării informațiilor obținute din ele. În cadrul întâlnirilor online, cercetătorii s-au sprijinit reciproc atât din punctul de vedere al continuării colectării de materiale empirice, cât și cel al analizei acestora.

La trei dintre ateliere, membrii echipei au prezentat cunoștințele cumulate din cercetarea derulată în orașele selectate, la una din ateliere cercetătorii senior au prezentat informații despre privatizare, dezvoltare imobiliară și politică urbană la nivel național, iar la ultima întâlnire de acest fel toată echipa a prezentat rapoartele sale despre munca de teren și moduri în care cazurile selectate din orașe vorbesc despre temele generale ale cercetării. Astfel, echipa a elaborat un cadru comun utilizat în descrierea și analiza preliminară a orașelor și cazurilor selectate pe orașe, facilitând trecerea către analiza aprofundată a temelor studiate prin proiect. La ultimul său atelier de lucru în acest an, în noiembrie 2022, echipa REDURB a discutat despre modalitățile posibile de a continua analizele și de a scrie capitolele volumului colectiv ce va fi elaborat anul viitor.   

Seria de scrieri din 2022, „Note explicative: rapoarte analitice asupra muncii de teren” pregătite la final de an pentru a fi diseminate prin intermediul paginii de internet a proiectului (https://redurb.ro/note-explicative/) sintetizează materialul empiric colectat în primii doi ani ai cercetării REDURB în cele opt orașe: Bârlad, Bragadiru, Brașov, Craiova, Cluj-Napoca, Iași, Reșița, Tg Jiu (despre care la finalul anului 2021 am publicat seria de Note de teren, https://redurb.ro/category/fieldnotes/). Notele explicative conțin analiza preliminară a informațiilor, articulând cunoștințele adunate pentru fiecare oraș pe linia marilor subteme ale cercetării în funcție de particularitatea acestora: privatizarea industriilor și restructurarea economiei/ dezindustrializarea, ca o condiție a apariției și evoluției noilor dezvoltări imobiliare; dezvoltarea imobiliară ca investiție și acumulare de capital, sau afacere; dezvoltarea imobiliară ca un proces de (re)urbanizare și/ sau în orașele antreprenoriale; dezvoltarea imobiliară ca factor al formării claselor sociale.

În urma analizării preliminare a materialelor empirice colectate am putut elabora cele două scheme explicative de mai jos: una surprinde condițiile necesare apariției dezvoltării imobiliare, iar a doua descrie sumar caracteristicile regimului dezvoltării imobiliare din România.

Diagram, schematic

Description automatically generated

Enikő Vincze, director proiect