Notele explicative scrise de membrii echipei în noiembrie 2022 își propun să sintetizeze materialul empiric colectat în primii doi ani ai proiectului REDURB în cele 8 orașe selectate: Bârlad, Bragadiru, Brașov, Craiova, Cluj-Napoca, Iași, Reșita, Tg Jiu. Ele constituie trecerea de la faza anterioară a cercetării (munca de teren) la faza analitică și de scriere a capitolelor analitice ale volumului colectiv ce va rezulta anul viitor din investigația “Formarea claselor sociale și reurbanizare prin dezvoltare imobiliară într-o periferie estică a capitalismului global.”

Pe de o parte, aceste sinteze descriu informații statistice și narative colectate din multiple resurse precum:

 • baze de date despre firme din domeniul industriilor și dezvoltării imobiliare (datagov.ro, termene.ro, Monitorul Oficial partea a IV-a);
 • informații statistice despre proprietari și proprietăți (direcțiile de taxe și impozite ale primăriilor);
 • informații statitistice despre fondul locativ local (direcțiile de patrimoniu, și de asistență socială ale primăriilor)
 • informații despre Planuri Urbaniste Generale, Planuri Urbanistice Zonale, și autorizații de construcție (direcția de urbanism a primăriilor);
 • date accesibile în extrasele de carte funciară curente și istorice despre proprietăți imobiliare (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate);
 • informații despre privatizare (Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului);
 • legislația privatizării și multitudinea de legi legate de dezvoltarea imobiliară (lege5);
 • date despre firme din domeniul imobiliar cu capital străin și românesc, și investiții străine directe (Oficiul Național al Registrului Comerțului, rapoarte BNR);
 • date despre populație, venituri, fond locativ, statistica întreprinderilor, contribuția diverselor sectoare economice la PIB (INS, Tempo online, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale);
 • informații despre contextul economic local și direcțiile de dezvoltare (din documente de strategii de dezvoltare la nivel local, județean, regional și național);
 • date despre credite imobiliare (Banca Națională a României).

Pe de altă parte, Notele explicative conțin analiza preliminară a informațiilor de mai sus, articulând cunoștințele adunate pentru fiecare oraș pe linia marilor subteme ale cercetării REDURB în funcție de particularitățile localităților selectate în vederea ilustrării unor procese mai largi: privatizarea industriilor și restructurarea economiei/ dezindustrializarea ca o condiție a apariției și evoluției noilor dezvoltări imobiliare; dezvoltarea imobiliară ca afacere; dezvoltarea imobiliară ca un proces de (re)urbanizare în orașele antreprenoriale; dezvoltarea imobiliară ca factor al producerii claselor sociale.

Pe lângă faptul că Notele explicative diseminează rezultatele cercetării REDURB, ele sunt un instrument pentru echipa proiectului în demersul ulterior al planificării și realizării analizelor tematice și comparative propuse pentru volumul colectiv.

Bârlad, Bragadiru

Brașov, Cluj-Napoca

Craiova, Iași

Reșița, Tg. Jiu