De pe urma investigațiilor făcute despre și în orașul Brașov între 2021-2022, în acest articol ilustrez fenomenul studiat de REDURB, transformarea fostelor platforme industriale în noi dezvoltări imobiliare, prin cazul metamorfozei Uzinei Tractorul în Cartierul Coresi. Precum reflectă și Cuprinsul de mai jos, descriu acest caz în contextul urban local, și el în transformare, dar și în lumina politicii naționale transpuse în legislație care a facilitat și mediat aceste schimbări. Anexele articolului prezintă date statistice și narative despre cadrul economic local, precum și despre Brașovul industrial, și Brașovul dezvoltării imobiliare. La final prezint un set de resurse utilizate în procesul de documentare în afară de materialele colectate prun munca de teren derulată în Brașov. Articolul poate fi citit în continuarea Notelor de teren realizate pe orașul Brașov la finalul anului 2021.

Cuprins

DEZVOLTAREA IMOBILIARĂ CA ACUMULARE PRIN DEPOSEDARE…. 2

1. Introducere: trecerea între mărci urbane, în contextul schimbării economiei politice…. 3

2. Actori și procese ale transformării (a): privatizarea și lichidarea UTB…. 5

3. Actori și procese ale transformării (b): dezvoltarea imobiliară Cartier Coresi…. 7

4. Transformarea Uzinei Tractorul în contrast cu transformarea fabricilor Steagul Roșu/ Roman și Rulmentul…. 15

4.1. Cazul Steagul Roșu…. 17

4.2. Cazul Rulmentul…. 19

5. Concluzii: privatizare, dezindustrializare și dezvoltare imobiliară–privire din Brașov… 21

ANEXE. DEZVOLTAREA IMOBILIARĂ CA AFACERE ȘI (RE)URBANIZARE. 26

I. Despre Brașov: Date introductive…. 27

1. Evoluții ale populației, și contextul economic de după 1990…. 27

2. Brașovul în clasamente economice naționale…. 31

3. Cartiere și fondul locativ local…. 35

II. Brașovul industrial și evoluțiile sale…. 41

III. Sectorul dezvoltării imobiliare în Brașov…. 49

III.1 Dezvoltarea imobiliară ca afacere…. 49

III.2. Dezvoltarea imobiliară ca (re)urbanizare în orașele antreprenoriale…. 66

SURSE FOLOSITE PENTRU DOCUMENTARE…. 70

Baze de date statistice generale despre Brașov…. 70

Documente strategice…. 70

Legislația și procesul privatizării – aspecte generale…. 71

Pentru studiile de caz despre fabrici selectate…. 72

Pentru analiza discursului de promovare a unor mari proiecte rezidențiale din Brașov. 74