În materialul de față expun parcursul câtorva întreprinderi considerate emblematice pentru industria craioveană, urmărind transformarea lor din spații de producție în dezvoltări imobiliare comerciale sau rezidențiale, în paralel cu evoluția discursurilor despre dezvoltarea orașului ale reprezentanților autorității locale, dar și ale altor actori semnificativi în acest proces (arhitecți, reprezentanți ai mediului de afaceri local).
Pentru reconstituirea traseului acestor spații industriale am folosit extrase de carte funciară, hotărâri ale societăților în cauză publicate în Monitorul agenților economici, documentațiile însoțitoare alte PUZ-urilor de reconversie acolo unde ele au fost disponibile, certificatele de urbanism și autorizațiile de construire din baza de date a Primăriei, dar și legislația privind restructurarea și privatizarea întreprinderilor respective. În pofida acestei munci reconstitutive, persistă ca limită a materialului de față dificultatea de a determina combinația exactă de variabile care a dus la dezvoltarea imobiliară a unui fost spațiu industrial într-un moment particular, căci cronologia privatizării a fost un factor necesar și determinant, însă nu singular.

Analiza preliminară este structurată în următoarele secțiuni:

  • ”Electroputere era sufletul nostru”
  • Pan Group, de la exemplu de succes în diversificarea producției, la exemplu de succes în regenerarea fostelor spații industriale
  • Uzina 7 noiembrie
  • Devalorizare și distrugere creativă
  • Competiție inter-urbană și strategii de guvernanță antreprenorială
  • Concluzii preliminare