În cercetarea noastră de teren am putut delimita trei mari perioade în dezvoltare a capitalului imobiliar-financiar în orașul Iași, așa cum se găsește el în prezent. Această periodizare laxă este probabil comună tuturor studiilor de caz în fosta Europă de Est, în condițiile trecerii de la un regim al proprietății de stat la regimul proprietății private, cu excepția ultimei care poate fi conectată cu regimul geopolitic și logistic afirmat public în urma izbucnirii conflictului din Ucraina. …

Până recent, pătrunderea lentă a capitalului în zona de Nord – Est a României a fost justificată neoficial prin incapacitatea administrațiilor locale, județene și regionale de a oferi condiții optime/ stabile pentru investitori. Lipsa autostrăzilor în toată regiunea Moldovei a fost în permanență principalul argument. Totuși, în condițiile izbucnirii unui război (așteptat) la graniță, Iașiul pare noua destinație din Est. Marile lucrări de infrastructură publică (A8, noul terminal al aeroportului Iași), precum și marile proiecte private de imobiliare Silk District (Prime Kapital), Palas 2 și Palas (Iulius
Grup/ Atteburry Europe) – proiectează în viitor posibilitatea stabilizării capitalului, nicidecum o situație nesigură, vecină războiului. La aceasta se mai adaugă și importanța logistică a regiunii, în principal în sectorul agricol.

Lucrarea este structurată în următoarele capitole:

A. Rezumat al studiului de caz

B. Tipurile de date pe care le-am cules și principalele observații preliminare

  1. Vizite de teren în toate zonele orașului
  2. Materiale de presă
  3. Anunțuri și reclame ale proiectelor de dezvoltare imobiliară rezidențială în Iași și în
    localitățile limitrofe (zona metropolitană)
  4. Extrase de cărți funciare
  5. Primul concurs internațional de arhitectură la Iași
  6. Interviuri și date statistice – în încercarea schițării unei cronologii a dezvoltării imobiliare la