Dezvoltare inegală, dezindustrializare și capital imobiliar în România [Enikő Vincze]

Articolul a fost publicat în Revista Calitatea Vieții și se poate descărca în regim de Open Access de pe platforma revistei.

Din punct de vedere empiric, studiul s-a inspirat din analizele preliminare ale unor materiale colectate prin două proiecte de cercetare desfășurate în prezent, cu mențiunea că ambele operează nu doar cu statisticile discutate în articol, ci și cu seturi de date calitative deduse din interviuri semi-structurate, cele din urmă, însă, nefiind folosite aici. Cele două proiecte, implementate de echipe de cercetare formate la Universitatea Babeș-Bolyai, sunt „Muncă precară și locuire periferică. Practicile socioeconomice ale romilor din România în contextul relațiilor industriale și dezvoltării teritoriale inegale” și „Formarea claselor sociale și reurbanizare prin dezvoltare imobiliară într-o periferie estică a capitalismului global”. Combinând rezultatele preliminare ale celor două investigații, în acest articol îmi propun să demonstrez că, în România, restructurarea economică prin dezindustrializare a fost factor central în transformarea socialismului de stat în capitalism (neoliberal), a creat oportunități de investiții de capital străin în această țară atât în reindustrializare, cât și în dezvoltarea imobiliară, pe lângă sectorul serviciilor în creștere. Astfel, începând din anii 1990, transformările din România au jucat un rol în capitalismul global aflat în căutare de noi spații în Europa Centrală și de Est (ECE) pentru fluxurile de capital și în soluționarea, prin circulația în teritoriu a capitalului, a crizei supraacumulării sale în țările capitalismului avansat (spatial fix, Harvey 2001).

În prima parte a articolului autoarea face analiza restructurării economice capitaliste prin dezindustrializare, exemplificând fenomenul dezvoltării inegale ca o condiție a acumulării de capital, iar în partea a doua, discutând despre investiția de capital în dezvoltarea imobiliară, ilustrează cum funcționează dezvoltarea inegală ca un produs al acumulării de capital. Încheierea lucrării sintetizează contribuția ei la studiile despre dezvoltarea inegală, care constă în analiza dublei sale ipostaze, în contextul periferializării multi-scalare și transformărilor capitaliste din România, aceasta funcționând atât ca o cauză cât și ca un produs al acumulării de capital.