Real estate properties from industrial platforms to financial assets. The case of Cluj [Enikő Vincze]

Lucrarea a fost prezentată la conferința “Liminal Spaces of Living | Inhabiting Liminality,” organizată între 25-29 septembrie 2023 în Iași și în Cluj de către Facultatea de Arhitectură a Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași.