Prelegerea se bazează pe teoriile dezvoltării inegale și periferializării multiscalare, precum și pe investigațiile empirice ale autoarei din ultimii 10 ani (Vincze, 2015, 2017, 2019a, 2019b, 2019c, 2020, și în mod particular pe două proiecte de cercetare derulate în prezent: “Muncă precară și locuire periferică. Practicile socio-economice ale romilor din România in contextul relațiilor industriale și dezvoltării teritoriale inegale” (PRECWORK) și „Formarea claselor sociale și reurbanizare prin dezvoltare imobiliară într-o periferie estică a capitalismului global” (REDURB).

CUPRINS

Introducere

1. Trei teze majore despre transformările capitaliste în România

2. Fundamente teoretice pentru analiza dezvoltării inegale

3. Restructurarea economică capitalistă prin dezindustrializare

    3.1. Dezindustrializare-prin-privatizare

    3.2. Dezvoltare dependentă-prin-dezindustrializare

4. Investiția de capital în dezvoltarea imobiliară din România

    4.1. Condițiile apariției dezvoltării imobiliare

   4.2. Trendurile regimului locativ dirijat de dezvoltarea imobiliară

   4.3. Evoluțiile dezvoltării imobiliare în contexte locale inegale

Încheiere. Contribuția resetării regimului locativ dirijat de dezvoltarea imobiliară la crearea unei alternative socialiste față de capitalism